Obezita a cesta k optimálnej hmotnosti

19.03.2011 17:47

Obezita a cesta k optimálnej hmotnosti

 

Obezita, ktorá je najčastejším metabolickým ochorením, patrí k tzv. civilizačným ochoreniam. Vznikli v dôsledku zmenených životných podmienok a životného štýlu, ktoré prináša vývoj ľudskej spoločnosti. 


Účinnou zbraňou proti obezite je vedieť o nej viac.

Dôsledkom neustále sa zvyšujúceho energetického príjmu a znižujúceho sa energetického výdaja je celosvetová epidémia obezity – jej výskyt stúpa alarmujúcim tempom (za posledných 10 rokov o 10 až 40 percent !) nielen v rozvinutých, ale v poslednej dobe aj v rozvojových krajinách. V Európe je najvyšší výskyt obezity v jej strednej a východnej časti, na Slovensku má problémy s nadváhou a obezitou 1,5 – 2 milióny ľudí, asi 300 000 ľudí trpí chorobnou obezitou.

 

Obezita – nielen estetický, ale hlavne zdravotný problém

Obezita predstavuje druhý najčastejší rizikový faktor predčasnej smrti a pri tomto trende je možné, že bude dokonca na prvom mieste. Závažnosť problému si uvedomíme, keď si predstavíme aspoň niektoré z jej závažných komplikácií a rizík, napr. cukrovku, ochorenia srdca a ciev, vysoký tlak, ochorenia chrbtice a pohybového aparátu vedúce k invalidizácii až imobilizácii. Obézny jedinec častejšie trpí aj na rakovinu (napr. prsníka, hrubého čreva), ochorenia žlčníka, kožné choroby, dnu, má problémy so spánkovým apnoe, s plodnosťou, ženy s menštruačným cyklom, priebehom gravidity aj pôrodom.

Z hľadiska zdravotných rizík je dôležité nielen to, koľko tuku je v tele, ale aj jeho rozloženie. Ak je tuk uložený najmä na bruchu a hrudníku, ide o tzv. mužský alebo centrálny typ obezity, kedy tvar tela pripomína jablko. Druhým typom, kedy tuk je uložený najmä na bokoch a stehnách a pripomína tvar hrušky, je ženský typ obezity. Z tohto pohľadu je jednoznačne rizikovejší mužský typ obezity s uloženým tukom centrálne aj medzi brušnými orgánmi, ktorý signalizuje výrazne zvýšené riziko najmä srdcovo-cievnych ochorení, cukrovky a cievnych mozgových príhod .

Okrem zvýšeného rizika vzniku vážnych zdravotných problémov sú obézni ľudia zakomplexovanejší, majú zníženú sebadôveru, postava neraz zasahuje aj do uplatnenia sa v práci a nájdení si životného partnera. Obezita zapríčiňuje významné zvýšenie chorobnosti, invalidity a úmrtnosti, zhoršuje kvalitu života.

 

Týka sa problém nadváhy a obezity aj mňa?

Obezita je definovaná ako zmnoženie tuku v organizme. K vyjadreniu jej stupňa a z toho vyplývajúcich zdravotných rizík používame index telesnej hmotnosti alebo body mass index (BMI), charakter rozloženia tuku nám ukáže obvod pása.

 

 

BMI kategória

riziko

zdravotných komplikácií

pod 18,5 podváha ľahko zvýšené
18,5 - 24,9 normláne rozmedzie priemerné
25 - 29,9 NADVÁHA mierne zvýšené
30 - 34,9 OBEZITA I. stupňa stredne zvýšené
35 - 39,9 OBEZITA II. stupňa veľmi zvýšené

 

Zdravotné riziká podľa obvodu pása: 

 

 

zvýšené riziko

vysoké riziko

Muži

nad 94 cm

nad 102 com

Ženy

nad 80 cm

nad 88 cm

 

Problém obezity má účinné riešenie

Na základe medicínskych skúseností, ale aj pokračujúceho vedeckého výskumu sa odborná lekárska verejnosť zhodla na tom, že najvyššia účinnosť znižovania hmotnosti sa dosahuje komplexnosťou v prístupe k liečbe obezity. Pacienti sa neraz snažia riešiť svoj problém rôznymi drastickými diétami. Podstatou komplexného prístupu je okrem stanovenia si realistického cieľa, kedy aj pri znížení hmotnosti o 5 – 10 percent dochádza k podstatnému zlepšeniu zdravotného stavu, regulácia nielen príjmu, ale aj výdaja energie. Zníženie energetického príjmu v potrave by malo byť individuálne stanovené na základe zdravotného stavu pacienta. Zároveň strava musí byť vyvážená, s dostatkom vitamínov, minerálov, vlákniny a najmä bielkovín, ktoré zabezpečia pocit nasýtenia a pri ich dostatočnom príjme nedôjde k úbytku svalovej hmoty. Kombinácia zdravej stravy a aktívneho pravidelného pohybu je z dlhodobého hľadiska omnoho účinnejším prostriedkom na zníženie telesnej hmotnosti ako akákoľvek iná metóda. Pritom výsledky štúdií ukazujú, že na dosiahnutie straty nadbytočných kilogramov nie je potrebná taká vysoká miera fyzickej aktivity, ako sa najskôr predpokladalo. Ide najmä o spôsob a pravidelnosť pohybovej aktivity. Zahrňuje činnosti so zvýšeným prísunom kyslíka počas dlhšieho obdobia miernej intenzity. Pre úspešné zníženie ale aj udržanie si hmotnosti sú potrebné aj zmeny v celkovom životnom štýle.

Účinnou zbraňou proti obezite je vedieť o nej viac a najmä o možnostiach jej riešenia. Dobrou správou je, že riešenie je možné a s pomocou odborníka sa dosahujú výsledky, ktoré môžu byť trvalé.

 

Späť