Fiber& Herb

Fiber& Herb

Je vytvorená kombináciou byliniek, obsahuje dostatočné množstvo potrebnej potravinovej vlákniny, vďaka nej potrava zostáva v organizme kratšiu dobu a jej účinkom dochádza v tele k detoxikácii orgamnizmu, čiže aktívne čistí telo. Pomocou tejto formuly sa telo zbavuje toxických chemických látok. Je tiež určená na podporu bezpečnej a efektívnej regulácii hmotnosti.