Vaše BMI

Nadváha a obezita s BMI viac ako 27 je spojená s 3x vyšším rizikom  
    vzniku diabetu, hypertenzie, ischemickej choroby srdečnej a mozgovej            
    cievnej príhody.
    Zistite si svoj BMI a vedzte že:
    BMI 18,5 - 24,9
    Vaše hodnoty sú dobré - zdravotné riziko je minimálne.
    BMI 25,0 - 29,9
    Vaše hodnoty sú zvýšené - máte zvýšené zdravotné riziko. Sem patria
    choroby spojené s obezitou: rakovina, abnormalita hladín
    pohlavných  hormónov, syndróm polycistických ovárií, poruchy plodnosti,    
    bolesť chrbta následkom obezity, poškodenie plodu súvisiace s obezitou    
    matky.
    BMI 30,0 - 34,9
    Vaše hodnoty sú vysoké - máte vysoké zdravotné riziko! Tu už musíme
    hovoriť o obezite, konkrétne 1. stupňa. Sem patria choroby spojené s
    obezitou: rakovina, abnormalita hladín pohlavných hormónov, syndróm 
    polycistických ovárií, poruchy plodnosti, bolesť chrbta následkom obezity, 
    poškodenie plodu súvisiace s obezitou matky, koronárne choroby,
    hypertenzia, choroby kĺbov.
    BMI 35,0 - 39,9
   
Vaše hodnoty sú veľmi vysoké - máte značné zdravotné riziko!
    BMI 35,0 - 39,9 je obezita 2. stupňa.
   BMI viac ako 40
   
Obezita 3. stupňa.
   
Sem patria choroby spojené s obezitou: rakovina, abnormalita hladín
    pohlavných hormónov, syndróm polycistických ovárií, poruchy plodnosti,     
    bolesť chrbta následkom obezity, poškodenie plodu súvisiace s obezitou
    matky, koronárne choroby, hypertenzia, choroby kĺbov, diabetes
    mellitus 2. stupňa, choroby žlčníka, hyperlipidemia.

    V záujme úplnej objektivity je nutné dodať, že s súčasnosti už odborníci
    nekladú BMI zvláštny význam pri hodnotení nadváhy. Je to spôsobené tím,
    že tento index je v mnohých prípadoch zavádzajúci a to najmä u ľudí, ktorý
    pravidelne športujú a  venujú sa napríklad posilňovaniu.